Дейности

  Международен младежки цантър – Стара Загора изгражда сигурна работна среда, коята се основава на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията и правата на човека, без да се фокусира върху социалните и етнически различия между младите хора.  Центърът осигурява участието на младежите, младежките организации и асоциации в развитието на техните концепции и програми.

  Целите, които са поставени се постигат чрез дейности, които ще се организират в Центъра:

 1. Обмен на добри практи с други младежки цeнтрове

   ММЦ осъществи четири международни обмена. В първите два 40 младежи от фокус груата на центъра имаха възможноста да се запознаят с младежките политики и дейностите на младежки центове в Германия, Люксембуг и Швеция. Два пъти ММЦ беше домакин на гостуваща група младежи от Брайтън, Англия.

 1. Дебати и дискусии на теми свързани с ценностите на Съвета на Европа и човешките права.
 2. Конференции
 3. Неформални обучения и работни срещи на важни теми като гражданско образовение, лидерски умения, доброволчество и др. В тази насока ММЦ успешно реализира „Младежка академия“, в която бяха включени и други интересни теми, представени чрез методите на неформалното образованиие.
 4. Клубове по интереси
 • Английски език
 • Хип-хоп танци
 • Народни танци
 • Медии
 1. Занимания за свободното време
 • Кинопрожекции
 • Настолни игри
 • Арт ателиета
 • Спортни дейности

https://www.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZagora/?fref=ts