Екип на ММЦ

Екип на проекта:

Иванка Сотирова, Ръководител проект; Заместник–кмет "Хуманитарни дейности" към Община Стара Загора

Георги Симеонов, Координатор международни отношения; Директор на дирекция "Устойчиво развитие и европейска интеграция" към Община Стара Загора

Пенка Чавдарова, Координатор проект; Началник-отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Стара Загора

Пенка Донева, Технически сътрудник

Валентина Чуканова, Счетоводител

 

Екип на центъра:

Весела Марева,  управител на Международен младежки център - Стара Загора 

 

 

Нели Минева, Младежки работник

Пламена Папазова, Младежки работник

 

Моника Тодорова, Ромски медиатор

Здравко Тенев, Ромски медиатор