Контакти

Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск - гр. Стара Загора

бул. Цар Симеон Велики 55, 6000 Стара Загора, България

Имейл: mmcrdmr@abv.bg

Страница:  https://www.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZagora/?fref=ts

Профил: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008022045655

Телефони за контакт: 0884 686023; 0884 411348