Заключителна пресконференция по проект „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора

На 24 април /понеделник/ 2017 г. в сградата на Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск - Стара Загора от 14.00 часа ще се проведе заключителна пресконференция по проект БГ 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора“, финансиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП. Събитието ще се проведе с цел представяне на постигнатите резултати при изпълнението на проекта и бъдещите насоки за развитие на центъра.