Международен младежки екообмен

В гр. Стара Загора стартира екологичен обмен с младежи от Франция, насочен към облагородяване на река Бедечка. Млади еколози от Франция съвместно със свои връстници от Стара Загора извършиха дейности по облагородяване на някои от пространствата в парк Бедечка. Бяха извършени подробни изследвания на растителните и животински видове, обитаващи месността, както и замервания на показателите на водата в река Бедечка. Беше извършено почистване на пътеки, обособена част за достъп до влажните зони и изградени пространства за отдих и почивка.

 

Повече информация на:

https://www.facebook.com/pg/InternationalYouthCenterStaraZagora/photos/?tab=album&album_id=1254788767878087

https://www.facebook.com/pg/InternationalYouthCenterStaraZagora/photos/?tab=album&album_id=1255746714448959

https://www.facebook.com/pg/InternationalYouthCenterStaraZagora/photos/?tab=album&album_id=1257055810984716

https://www.facebook.com/pg/InternationalYouthCenterStaraZagora/photos/?tab=album&album_id=1260594643964166