Международен младежки обмен в Осло, Норвегия

Международен младежки център - Стара Загора за пореден път имаше удоволствието да организира и проведе обмен на опит и добри практики в сферата на младежките дейности. С група от 30 младежи, участващи активно в дейностите на ММЦ екипа на центъра и екипа на проекта посетиха град Осло, Норвегия. В рамките на няколко дни бяха проведени поредица от работни срещи и посещения на местни младежки центрове и институции, имащи за предмет на дейност работа с младежи и младежки политики. Бяха представени успешни практики и подходи в младежката работа. Някои от посетените центрове са:

- UNGinfo, обособен като информационен център, предлагащ на младежите информация за възможностите за образование, трудова реализация, превенция на сексуалнопреносими болести, забавление и консултация. Служителите предлагат подкрепа при попълване на документи, писане на автобиография, мотивационно писмо и кандидатстване за работа. Младежкият център е изпращаща организация по EVS, предлага безплатно ползване на велосипеди и книги.

- Frigo activity center преглага безплатна спортна екипировка за жителите на Осло. Работят с различни групи, най – често разделени по полов и възрастов признак. Центърът организира пътувания и лагери за деца и младежи. Работят по проект за реализиране на рекламни филми, целящи популяризирането на дейността.

- KOBB – фермата е позиционирана в центъра на града и предлага възможност за деца и младежи да се грижат за животни, да извършват селскостопански дейности. Основната идея е младите хора да са в директен контакт с природата, животните, да усвоят умения и знания, с които нямат пряк досег в центъра на Осло.

Екипа на центъра и екипа, изпълняващ проекта при Община Стара Загора проведоха планирана работна среща с департавента за здравни и социални услуги  в град Осло, Норвегия. Там бяха представени проблемите, засягащи младите хора в страната и методите за справяне с тях. По време на срещата стана ясно, че ключово за справяне с проблемите на младите хора в страната е обединената работа между институциите, неправителствения сектор и обществото. Беше разяснена важната роля на младежките центрове в процеса на израстване на младежите и успешното прилагане на превантивни политики.

за повече информация:

https://www.facebook.com/pg/InternationalYouthCenterStaraZagora/photos/?tab=album&album_id=1473313836025578