Работна среща "Не на езика на омразата"

На 22-ри юли от 17:00 часа в сградата на Международен младежки център ще се проведе работна среща "Не на езика на омразата".

Датата на събитието е свързана с европейския ден на жертвите на престъпления от омраза.

Инициативата цели да покаже солидарност с жертвите на такъв тип престъпления, да повиши осведомеността на младите хора относно престъпленията от омраза и последствията от тях за обществото. 

                                                                                                                                                   https://www.facebook.com/events/736709526432743/