Семинар на тема: „Престъпление и наказание“

Международен младежки център проведе семинар на тема "Престъпление и наказание". Събитието имаше за цел да повиши ниовото на знанията на младите хора в града относно различните форми на противоправно поведение и съответстващите наказателни мерки.