Семинар "Развиване на уменията на 21 век-средство за противодействие на езика на омразата"

На 8 и 9 септември Международен младежки център - Стара Загора проведе международен семинар на тема „Развиване на уменията на 21 век - средство за противодействие на езика на омразата“

В проявата участваха представители на Съвета на Европа, на Министерството на образованието и науката, на младежките центрове в градовете Добрич, Пловдив и Враца, младежи, доброволци от Испания, Германия и представители на неправителствени организации.

Основната отправна точка на семинара беше популяризирането на Уменията на 21-ви век като своеобразен инструмент за противодействие на езика на омразата.

През първия ден от семинара – 8 септември бяха представени Уменията на 21 век чрез прилагане на подхода „Световно кафене“, целящ генериране на конструктивни идеи на младежите. На 9 септември Матей Маневски от Македония – упълномощен представител на Съвета на Европа и обучител представи развитието на кампанията „Не на езика на омразата“ в Европа. Основната цел бе да бъде изготвен план за действия, насочени към популяризиране на кампанията, развитие на Уменията на 21-ви век, с които се цели повишаване на толерантността, свободата, емоционалната интелигентност на младите хора.

Организатори на събитието бяха: Община Стара Загора и Международен младежки център.