Спортно ориентиране и европейски ценности

На приблизителна площ от 1кв. км учстниците изминаха предварително зададен маршрут, като следваха инструкции и изпълняваха конкретни задачи. На всяка контролна точка имаше представител на екипа на центъра, който задаваше въпроси, свързани с Европейския съюз. При правилен отговор вземаха своята ценност/право и продължаваха напред, докато не достигнат до финала.

Целта на събитието беше постигане на екипност, взаимовръзка между участниците, интеграция на младежи от малцинствен произход и такива в неравностойно социално и др. положение, повишаване на знанията по теми, свързани с човешките права и ценностите на ЕС.

https://www.facebook.com/InternationalYouthCenterStaraZagora/photos/?tab=album&album_id=1183453778344920