Състоя се форум за обучението в човешки права

Тридневният форум събра над 120 участници, а основна цел на събитието бе укрепване на качеството, признаване и популяризиране на образованието по правата на човека сред младите хора в Съвета на Европа.

Някои от акцентите в изминалия форум бяха поставени върху предизвикателствата пред прилагането на правата на човека в различните направления.

Възможностите, които предлагат различните условия в страните на територията на Европа.

Възможностите за провеждане на обучения в човешки права и повишаване на разбирането за нуждата от спазване на правата на човека.

Обучения в областта на гражданското образование и правата на човека в съзвучие с ценностите на Съвета на Европа.

 

Повече информация на: 

http://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/the-forum-in-pictures