Програмен оператор

Програмен оператор:   Министерство на образованието и науката
Програмен партньор:  Съвета на Европа

Размер на гранта:

 8 430 113 Евро
Дата на одобрение:  7.09.2012 
Продължителност на програмата:  30.04.2017
Интернет сайт:   http://www.mon.bg/below/eeagrants